Torskprojektet – etableringsprojekt

  • Projektnamn: ”Torskprojektet – etableringsprojekt”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Sportfiskarna Gotland, Visby
  • Fond: Havs- och fiskerifonden
  • Syfte (varför): att skapa en brygga mellan en avslutad förstudie och ett nytt forskningsprojektavseende projektering, upphandling, rekrytering av personal, olika aktörers rollfördelning med mera.
  • Mål (vad): att förbereda för att etablera ett storskaligt forskningsprojekt med inriktning på utsättning av småtorsk i Östersjön vid Forskningsstationen Ar.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.sportfiskarna.se
Logo LEADER GUTE

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.