Friluftsliv, natur och kulturmiljö

Leader Gute

Projektnamn: “Friluftsliv, natur och kulturmiljö”, paraplyprojekt, jnr 2019-2619

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att öka förutsättningarna för att människors närliggande landskapet med dess omfattande natur- och kulturmiljövärden synliggörs, tas till vara och används på ett hållbart sätt.

Mål (vad): att minst 25 delprojekt genomförs. Delprojekten har skapat minst 10 nya konstellationer för samarbete för utveckling och förvaltning av det som genomförs i delprojekten.

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Artiklar och annan information

Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.