Friluftsliv, natur och kulturmiljö

Leader Gute

Projektnamn: “Friluftsliv, natur och kulturmiljö”, paraplyprojekt, jnr 2019-2619

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att öka förutsättningarna för att människors närliggande landskapet med dess omfattande natur- och kulturmiljövärden synliggörs, tas till vara och används på ett hållbart sätt.

Mål (vad): att minst 25 delprojekt genomförs. Delprojekten har skapat minst 10 nya konstellationer för samarbete för utveckling och förvaltning av det som genomförs i delprojekten.

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Artiklar och annan information

Landsbygdsfonden logotyp