Leader Gute tilldelas 35 miljoner – toppoäng från Jordbruksverket

Leader Gute tilldelas sammantaget drygt 35 miljoner kronor för perioden 2023-27. På sitt senaste möte beslutade regionstyrelsen att Region Gotland står för den offentliga medfinansiering som kompletterar medlen från EU och staten.

Jordbruksverket är huvudman för tilldelningen till de 40 olika Leader-föreningarna som finns i Sverige. Nyligen presenterade myndigheten fördelningen av den totala nationella ramen om 1 675 000 000 kronor.
Leader Gutes ”önskebudget” var 60 miljoner kronor men landade alltså på 35 miljoner.
Två tredjedelar finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och staten. Därutöver ska en annan offentlig part skjuta till den sista tredjedelen, vilket Region Gotland gjort tidigare och nu fortsätter att göra efter beslutet i regionstyrelsen den 16 juni.

Näst högst poäng av alla
I arbetet med fördelningen har Jordbruksverket använt fem viktade fördelningsnycklar:
• Fast grundbelopp – vikt 25 procent
• Leader-områdets yta – vikt 16,5 procent
• Antal invånare – vikt 27 procent
• Särskild tilldelning till sammanslagna områden – vikt 1,5 procent
• Urvalskommitténs poängsättning – vikt 30 procent
I urvalskommitténs poängsättning fick Leader Gute 420 poäng för sin strategi – vilket är näst högst. Endast Leader Gästrikebygden fick högre poäng med 460.

– Vår tilldelning för 2023-27 blir lägre per år jämfört med innevarande period. Men med de utgångspunkter som gäller tycker jag ändå vi får vara nöjda. Att vi får höga poäng för vår strategi räddar oss från en lägre summa, säger Leader Gutes ordförande Roger Lundberg (bilden ovan).
– Det är jättekul att vår strategi bedömts som den näst bästa av alla 40 i hela landet. Vi projektledare är mycket tacksamma mot alla dem som medverkat i arbetsprocessen. Det har varit en bred representation från såväl regionen och länsstyrelsen som närings- och föreningslivet. Deras inspel har varit oerhört värdefulla, säger John Gambe som tillsammans med Malena Bendelin, Region Gotland, projektleder strategiarbetet.

”Leaders arbete viktigt”
Region Gotlands regionstyrelse anser att Leader Gutes arbete är viktigt, och ser regionens del i finansieringen av föreningens verksamhet som angelägen.
– Idag, den 16 juni, har regionstyrelsen beslutat att tilldela 11,6 miljoner kronor till Leader Gutes arbete för åren 2023-2027. Liksom tidigare år går Region Gotland in med medel som ett sätt att investera i utvecklingsinitiativ runt om på Gotland. Vi är glada att kunna göra det och ser Leaders arbete som en viktig del i att förankra utvecklingsarbetet lokalt i bygderna. Region Gotland vill på så sätt skapa möjligheter för den som har en idé, önskar utveckla en plats eller en verksamhet. Leader Gute är ett av flera sammanhang som möjliggör initiativ som bidrar till landsbygdsutveckling och en hållbar utveckling av Gotland, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

100 olika projektägare hittills
Roger Lundberg framhåller den breda spridningen i Leader Gutes verksamhet hittills:
– Leader Gute har lyckats mycket bra med att stödja idéer med stor bredd och använt pengarna väl – precis som målsättningen var när föreningen startade. Det ska vi vara stolta över och ta med oss i arbetet framåt.
Hittills har Leader Gute givit stöd till projekt med över 100 olika projektägare. Stöden har också en stor spridning vad gäller projektens storlek och inriktning. Det mest omfattande stödet, nästan fem miljoner kronor, har gått till projektet GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri) där företag i samverkan ska utveckla sin verksamhet i en gemensam miljösmart textilfabrik.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *