Stort intresse för Leader Gute-stött projekt med virtuella stängsel

Per Peetz Nielsen, Rise, visar den nya tekniken för Hilda och Karin Westberg på Hamra Norrgårde, samt Leader Gutes vice ordförande Gunilla Lexell och ordförande Roger Lundberg.

 

Just nu pågår ett test med virtuella stängsel för lamm i Hamra socken på södra Gotland. Projektet, som drivs av RISE med stöd från Leader Gute, har fått mycket stor uppmärksamhet i medier både regionalt och nationellt.

Testet med de virtuella stängslen genomförs under två veckor hos lammproducenterna Karin och Marcus Westberg på Hamra Norrgårde. Syftet med testet är att studera hur tio lamm reagerar på och förstår tekniken. Virtuella stängsel har stor potential att underlätta för Sveriges lammproducenter, menar RISE.
– Virtuella stängsel kan göra lammproduktion mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig. Igenväxta och svårtillgängliga marker kan betas och på så sätt öka den biologiska mångfalden samt göra landskapet attraktivare för friluftsliv. Vi ser stora möjligheter med den här tekniken, säger Per Peetz Nielsen, etolog och senior forskare på RISE.

Lär sig snabbt

Lammen får halsband med en sändare som laddas via solceller. I en app via mobiltelefon eller dator skapas det virtuella stängslet. Det sätter gränserna för inom vilken yta djuren ska röra sig. När lammen närmar sig en gräns får de först tre ljudvarningar. Om de inte backar tillbaka får de till sist en lätt elstöt.
Via appen kan man följa hur djuren rör sig, när de får ljudvarningar och stötar samt hur de reagerar på dessa.
Under testet i Hamra följer och dokumenterar Per Peetz Nielsen och Diana Maximez, etolog på Ålands Hushållningssällskap, djurens beteende.
– Vi kan konstatera att lammen mycket snabbt lär sig att vända om då de hör varningsljuden, och att de inte störs av den nya tekniken i sitt betande och övriga beteende, säger Per Peetz Nielsen.

Så här ser halsbandet med den solcellsladdade sändaren ut.

 

”Får mer tid att lägga på djuren”

Lammproducenten Karin Westberg ser stora möjligheter med tekniken:
– Det är mycket spännande att följa testet med våra lamm och se hur snabbt de anpassar sig. Med virtuella stängsel slipper man ju att sätta upp fysiska stängsel och kan minska antalet fållor. Det blir enkelt att flytta djuren till olika beten – man får dem att beta där man vill och kan undvika bete där man inte vill ha det. Tekniken innebär att det blir mer tid att lägga på djuren.
Peer Peetz Nielsen understryker att den nya tekniken inte främst är till för att skapa stora betesarelaer, utan för att anpassa och effektivisera betet inom områden.

På Gotland kan tekniken vara speciellt lämplig t.ex. vid strandnära beten som ibland hamnar under vatten. Att slippa stängsla där spar mycket besvär.

– Det är mycket spännande att följa testet med våra lamm och se hur snabbt de anpassar sig, säger lammproducenten Karin Westberg, här tillsammans med dottern Hilda och hunden Dirk.

 

Flera möjligheter

Per Peetz Nielsen ser också flera andra möjligheter med virtuella stängsel:
– De som inte har egen mark men vill driva djuruppfödning skulle kunna hyra in sig med t.ex. ett mindre antal lamm på andras marker. Där kan de ha sina djur inom områden som avgränsas med virtuella stängsel. En ny möjlighet för ökad småskalighet.
Han poängterar också att systemet via appen snabbt ger djurägaren information om lammen beter sig annorlunda – inte rör sig eller bryter igenom avgräsningen.
– Då kan man snabbt rycka ut och se om något inte står rätt till.
Förutom att underlätta för djurägarna och skapa bättre förutsättningar för naturvård, menar Per Peetz Nielsen att tekniken ytterst är en fråga om att bidra till ökad köttproduktion.

Lammens betande och övriga beteende störs inte av halsbanden med sändare eller av systemet som helhet, enligt observationerna i Hamra.

 

– I länder som Sverige behöver vi effektivsera och öka både växt- och animalieproduktionen ur ett globalt persepektiv. Med den utveckling vi har drar sig växt- och odlingszonen allt längre norrut. Därför måste vi i t.ex. Sverige öka produktionen för att kunna bidra till försörjningen i bl.a Afrika.
Per Peetz Nielsen hoppas att tekniken med virtuella stängsel ska bli godkänd av Jordbruksverket och så snart som möjligt att använda i stor skala – även för bl.a. nötkreatur.

Jordbruksverket positivt
Jordbruksverkets representanter var på besök i Hamra på midsommardagen och ser positivt på projektet och tekniken. Men det behövs ytterligare forskning och rapportering innan tekniken kan godkännas för kommersiellt bruk.

– Jag hoppas att vi kan komma vidare med detta så snabbt som möjligt så att tekniken kan spridas i stor skala och skapa nytta, säger Per Peetz Nielsen.

Stor uppmärksamhet i medier

Testet i Hamra har fått mycket stor uppmärksamhet i medier. Bland de som rapporterat finns t.ex. Aftonbladet, SVT Östnytt , TV4, Sydsvenskan, Hela Gotland, GT/GA, Radio Gotland, och Land Lantbruk. Dessutom snappade ”Spanarna” på SR P4 upp nyheten i helgen!
Nedan finns länkar till några av de olika inslagen i medier och till RISE:

Aftonbladet

SVT

TV4

Sydsvenskan

Radio Gotland

Hela Gotland

”Spanarna” P4

(28 minuter in i inslaget ”Spanarna” i länken ovan)

RISE

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *