Lokala och hållbara kvävekällor på Gotland

  • Projektnamn: ”Lokala och hållbara kvävekällor på Gotland”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: WAILA AB
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att få en sammanfattande bild av Gotlands befintliga och outnyttjade kväveresurser.
  • Mål (vad): att nå ut till lantbrukare, trädgårdsodlare och gödningsmedelproducenter på Gotland med en skriftlig sammanställning av projektets resultat som kan komplettera deras befintliga gödselstrategier.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.waila.se
Landsbygdsfonden logotyp