Skyltfönster gotländska upplevelser – från nätverk till affärer

Projektnamn: ”Skyltfönster gotländska upplevelser – från nätverk till affärer”

Övergripande mål: Hållbart småföretagande

Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster

Projektägare: Hushållningssällskapet Gotland, Roma

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför)att gå vidare från nätverkande till affärer genom vidareutveckling av marknadsföring och bokning av upplevelser inom besöksnäringen.

Mål (vad): att skapa/vidareutveckla digitala lösningar för säljare och köpare inom besöksnäringen, att coacha ett tjugotal företagare i att utveckla bokningsbara upplevelser, att skapa en ekonomisk förening som tar hand om driften av den digitala plattformen b2bgotland.com samt att genomföra minst två utvecklingsmöten under projekttiden.

Kontaktuppgifter till projektägaren: Rural Tourism Gotland

Artiklar om projektet

Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp