Solpaneler på tak

Avslutningsseminarium Off Grid DIY 15 december

2020-12-09

Nu går leaderprojektet ”Off grid DIY: Renewable Energy for Rural Development” in på upploppet! Tisdagen den 15 december genomförs ett digitalt avslutningsseminarium där resultatet gås igenom och diskuteras.

Projektet är transnationellt och har deltagare från flera östersjöländer. En viktig del av projektet har varit att skapa samverkan för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör förnyelsebar energiframställning på landsbygden.

I projektet har en handbok med konkreta exempel på hållbar energiomställning tagits fram. Handboken innehåller detaljerade beskrivningar för byggande av småskaliga vindkraft-, sol- och bioenergianläggningar. Målet är att gårdar och hushåll på landsbygden själva ska kunna installera anläggningar för förnyelsebar energiproduktion. Även en webbplats har skapats.

Introduktionshandbok – Gör-det-själv beskrivningar för förnyelsebara energilösningar
Webbplats Off Grid DIY

Avslutningsseminarium Off Grid DIY

Dag och tid: tisdag den 15 december, kl 14.00-16.00
Plats: digitalt möte via Teams. Mötesinbjudan skickas efter anmälan.
Anmälan: anmälan via mejl till info@leadergute.se
Inbjudan: se inbjudan

Mer information

Läs mer om projektet: Off Grid DIY – konkreta exempel på hållbara och småskaliga energilösningar

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.