EU lyfter gotländsk satsning på småskalig och hållbar fiskerinäring

– Det är otroligt roligt att vi på detta sätt får uppmärksamhet och erkännande från EU och DG Mare, säger Johannes Klingvall, ordförande i Gutefisk. Här serverar han Id-burgare på Fiskens Dag som ägde rum den 21 maj i Ronehamn.

 

Gotland lyfts nu fram av EU som ett framgångsrikt exempel inom småskalig och hållbar fiskerinäring. Bakom framgången ligger Gutefisk och en rad Leader Gute-stödda projekt från Hushållningssällskapet i samverkan med Blått Centrum Gotland.

Det är EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG Mare) som har publicerat en artikel om den gotländska satsningen på en småskalig och hållbar fiskerinäring. Artikeln finns på DG Mares officiella hemsida och är en del av tyske Aiden Conrads forskningsarbete och Master-examen om fiskerinäringens utveckling.

Skapat förutsättningar

I artikeln konstateras att den gotländska satsningen skapat förutsättningar för småskalig produktion och försäljning av lokala fiskprodukter. Det framhålls särskilt att fisksorter som länge varit inaktuella på marknaden – bland annat Näbbgädda och Id – nu förädlas och säljs. Viktiga inslag i satsningen som pekas ut i artikeln är nya kreativa recept och produkter som Id-burgare samt information om att Östersjöfisk är hälsosam.

”Gutefisk har tillfört en helhetssyn för att stödja och uppmuntra ett utbud av lokala och hälsosamma fiskprodukter i den regionala matvaruhandeln”, skriver författaren Aiden Conrad.

– Det är otroligt roligt att vi på detta sätt får uppmärksamhet och erkännande från EU och DG Mare, säger Johannes Klingvall, ordförande i Gutefisk, som nyligen dessutom korades till Årets Bönder 2022 i kategorin fisk- och skaldjur.

– Vi är mycket glada över att ha varit med och givit ekonomiska stöd till satsningen på en hållbar och småskalig gotländsk fiskerinäring i flera olika projekt och i olika skeden. Och att utvecklingsarbetet lett till goda resultat som nu får fin uppmärksamhet, säger Roger Lundberg, ordförande i Leader Gute.

Allan Pettersson har varit en av de drivande krafterna i hela processen för en ny, hållbar och småskalig fiskerinäring på Gotland. Här rensar han nyfångad Näbbgädda.

 

Processen startade 2011

I artikeln sammanfattas hela utvecklingsprocessen i den gotländska resan mot en förnyad fiskerinäring utifrån en uråldrig tradition.

Startpunkten var när föreningen Fiskeområde Gotland 2011 genomförde en förstudie av storskalig produktion av rökt flundra på ön med EU-stöd. Föreningen genomförde ytterligare utvecklingsprojekt – inte minst Gotländsk fisk. Nya produkter, nya marknader” 2013–14.

2014 började en grupp fiskare bereda och packa flundrerygg med finansiering från Fiskeservice Gotland. Intresset från gotländska restauranger blev mycket stort. Så föddes

idéen att gå vidare med livsmedelsgodkända lokaler för produktion och försäljning till butik och konsument. Och i början av 2015 bildades föreningen Gutefisk.

Leader-stöd förde satsningen framåt

När Gutefisk bildats sjösattes ett första projekt med Hushållningssällskapet som projektägare och involvering från Blått Centrum Gotland. Projektet ”Produktutveckling – Marknadsföring gotländsk fisk” med stöd från Leader Gute lade grunden för den fortsatta satsningen framåt.

Sedan har utvecklingen de senaste åren fortsatt med bland annat ytterligare Leader Gute-stödda projekt:

  • ”Nätverkande Näbbgäddor” för att bidra till ökad diversifiering för förädlingsföretag och konsument genom introduktion av den ”nygamla” fiskarten Näbbgädda. Dessutom förnyades Fiskens Dag i Ronehamn våren 2022.
  • ”Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland” för att samla in och överföra kunskap om sälsäkra fiskeredskap, fisketekniker, förädling och försäljning av lokalt fångad fisk.
  • ”Fiskeguide Gotland” för att öka kunskapen om den gotländska fisken genom kompetensutveckling kring olika fiskarter och marknadsföring genom bland annat produktblad. Denna insats går nu vidare i ett uppföljande Leader Gute-stött projekt.
  • ”Analysera mera – visst kan man äta fisk från Gotland” för att genom analys av lokalt fångade fiskarter öka kunskapen om fiskarterna som livsmedel i branschen och hos konsumenterna – och därmed bidra till att bevara det småskaliga kustnära fisket på Gotland.

Länk till artikeln på EU-kommissionens DGMares officiella hemsida:

bit.ly/3B7kv6f

Riina Noodapera har som projektledare på Hushållningssällskapet lagt ner ett stort arbete för den hållbara och småskaliga fiskerinäringen på ön som nu uppmärksammas av EU. På Fiskens Dag i maj visade hon olika fiskarter och fiskrecept.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *