Inlägg av Leader Gute Kansli

Leader Gute kallar till föreningsstämma den 22 mars 2023

FÖRENINGSSTÄMMA 2023 2023-02-23 Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 mars. Stämman genomförs fysiskt. Tid: kl. 19.00 Plats: Follingbo bygdegård Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta […]

Leader Gute upphandlar tjänster till attitydundersökning

Leader Gute genomför nu projektet ”Vi landsbyggare på Gotland”. I samband med projektet ska vi genomföra en attitydundersökning – en nollmätning våren 2023 och en uppföljande undersökning hösten 2024. Undersökningen ska fokusera främst på hur de som bor och verkar på öns landsbygder upplever sin tillvaro och utvecklingsmöjligheterna i sina bygder. Vi bjuder nu in […]

Välkommen till Öppet Hus – Så går det till att ansöka om våra projektstöd!

Leader Gute vill stötta dig som har projektidéer och är intresserad av våra projektstöd. Därför bjuder vi in till Öppet Hus på olika delteman.  28 februari 2023 kl. 16.00-18.00 Öppet Hus – Projektverkstad. Här fokuserar vi på projektstöd/projektstöd till företag för större utvecklingsprojekt – en stödform som ställer höga krav på ansökan och redovisning. Vi […]

Se vår nya landsbyggare-film om Café Maffen!

Linda och Vendela på Café Maffen. Nu kan du se den fjärde filmen i Leader Gutes projekt ”Vi landsbyggare på Gotland”. Den handlar om Café Maffen i Fårösund. I landsbyggare-filmerna lyfter vi fram personer och grupper som gjort speciella insatser som betytt mycket för den bygd de bor och verkar i. Med dessa filmer vill […]