Leader Gute fördelar 12 miljoner kronor till utvecklingsprojekt 2021-2022

2021-03-15

Nu vill vi ha in projektansökningar och särskilt inom vissa områden.

Leader Gute fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt på Gotland. Pengarna kommer från EU:s landsbygdsprogram, staten och Region Gotland. Under åren 2021 – 2022 har vi omkring 12 miljoner kronor att fördela ut till projekt som drivs enligt leadermetoden.

– Det är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Projekt som får stöd av oss ska bygga på samarbete, lokala initiativ och förutsättningar. Tanken är att lokal utveckling drivs bäst av de som bor och verkar i ett område. En förutsättning är också att projekt som får stöd ska vara till nytta för många, säger John Gambe, verksamhetsledare på Leader Gutes kansli.

Stöd från Leader Gute kan sökas av föreningar, organisationer och företag.

Prioriterade områden

Projekt som beviljas stöd ska passa in i Leader Gutes utvecklingsstrategi. Under de kommande två åren vill vi särskilt ha in projektansökningar inom följande områden:

Utveckling av företag, produkter och tjänster
Företag, produkter och tjänster på ön behöver utvecklas. Här kan projekt handla om att i samverkan ta fram stöd för företagande i olika former. Det kan också handla om att i samverkan utveckla produkter och tjänster. Projekt som får stöd ska leda till bevarade eller nya arbetstillfällen.

Exempel på genomförda eller pågående projekt inom detta område:

Skyltfönster gotländska upplevelser – från nätverk till affärer
E-handelslösning livsmedel Gotland
Produktutveckling – marknadsföring gotländsk fisk
Fiskodling i växthus
Effektiva ägarskiften på Gotland
Utökad grisproduktion på Gotland

Smarta lösningar för vattenhushållning
Det behövs nya smarta lösningar och goda exempel på hållbara sätt att hantera framför allt vattenhushållning. Att vattensituationen på ön är en utmaning råder det ingen tvekan om, därför efterfrågar vi särskilt allt ifrån enkla till innovativa smarta sätt att hushålla med dricksvatten. Det kan handla om utreda eller pröva vattenbesparande åtgärder och alternativ användning av vatten.

Möjlighet till gemensamma aktiviteter
Här handlar det om att behålla, utveckla och skapa gemensamma rum/mötesplatser. Exempelvis att tillsammans  ta fram planer för bättre ekonomi i driften av byggnader och anläggningar, möjliggörande av tekniska lösningar för gemensamma IT-aktiviteter och utveckling av miljöer för ökad fysisk och mental aktivitet, t.ex. LAN, kortspel, utegym, naturleder, teater med mera.

Exempel på genomförda eller pågående projekt inom detta område:

Föreningen Banvallen
Multimedia och IT-anpassning
Mästerby prästänge

Möjligheter till en hälsofrämjande vardag
Det finns mycket att göra tillsammans för att öka förutsättningarna för god hälsa bland annat genom kunskapshöjning och ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter på nära håll.

Exempel på genomförda eller pågående projekt inom detta område:

Friskvård på Gotland
Gym i Väte
Nytt elljusspår i Slite

Lokal utvecklingsstrategi

Projekt som beviljas stöd ska passa in i Leader Gutes utvecklingsstrategi, under ett av strategins s k insatsområden (ovan kallat områden).

Leader Gutes utvecklingsstrategi

Leadermetoden

Projekt som beviljas stöd ska drivas enligt leadermetoden – en framgångsrik metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Om leadermetoden

Checklista

Har ni en projektidé som ni vill genomföra? Fyll i vår checklista och skicka in den till oss så ser vi om er idé kan bli ett leaderprojekt!

Till checklistan

Miniprojekt – ett enkelt och snabbt sätt att söka stöd

Hos Leader Gute finns också möjlighet att ansöka om så kallade miniprojekt. Det är stöd till mindre insatser på 15 – 30 000 kronor för att utveckla närmiljön och kan handla om att ta fram vandrings- eller kulturleder, tillgänglighetsanpassa, anlägga grill- och sittplatser, ta fram informationsmaterial och skapa aktiviteter i bygden.

Om miniprojekt hos Leader Gute

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.