Romakloster allé

När goda idéer blir verklighet

2021-05-18

Från 2016 tills idag har över 90 projekt beviljats av Leader Gute. Alla bidrar de till utvecklingen av Gotlands landsbygd. Var med om några nedslag i vad som uträttats och pågår!

Många projekt har initierats av hembygds- och bygdegårdsföreningar som haft utvecklingsbehov. I Buttle genomfördes en modernisering av festmötesplatsen. Något som underlättat alla aktiviteter och ska leda till ännu fler besökare. I Björke satsade man på att uppgradera sin samlingslokal med ny IT-teknik. Genom anpassningen är nu Björkegården ett komplement till andra mötes- och konferenslokaler i närområdet.
Lysande utsikter för Buttle festmötesplats
Ny teknik lyft för Björkegården

Kittel

Hur en plats kan utvecklas

En hel del projekt har handlat om platsutveckling runt om på Gotland. Föreningen Stavgard behövde en nytändning och satsade på samarbeten för att stärka verksamheten i vikingabyn. I Hemse samlades man för att se hur fem nya mötesplatser kunde förbättras. I projekt ”Banvallen” tittar man på förutsättningarna för en vandrings- och cykelled mellan Fidenäs och Burgsvik.
Från lägerverksamhet till besöksmål
Fem nya mötesplatser i Hemse
Hallå där! Hur går det i projekt ”Banvallen”?

Vindkraftverk

Tema: förnyelsebar energiomställning

I projektet Austerland Energi tog man fram en modell på “socken-nivå” av hur omställning till ett förnybart energisystem kan förverkligas. Resultatet blev fyra konkreta förslag och slutsatsen att en stor del av Östergarnslandets energibehov skulle kunna produceras lokalt, genom sol, vind och biomassa. Det transnationella projektet ”Off grid DIY” tittade på hur enskilda individer och hushåll kan bidra till en hållbar energiomställning. Även här togs konkreta exempel på lösningar fram.
Lokal energiomställning på Östergarnslandet
Off Grid DIY: konkreta exempel på hållbara och småskaliga energilösningar
Biogas värmer hus och mat

Ryttare

Digital teknik ger nya möjligheter

Digital teknik öppnar många möjligheter. Ett exempel på projekt med IT-fokus är det där en e-handelslösning för små livsmedelsproducenter tas fram. Till en rimlig kostnad ska de få tillgång till en större marknad än de har idag, I ett annat projekt handlar det om att skapa och vidareutveckla digitala lösningar för köpare och säljare av upplevelser inom besöksnäringen. Något som saknats tidigare.
Små livsmedelsproducenter ska få tillgång till större marknad
Hallå där! Hur går det i projekt ”Skyltfönster gotländska upplevelser”?

Fiske i fokus

Många åker till Gotland för att fiska, vandra, bada, besöka fiskelägen…Därför är det mycket viktigt att vägarna till vattnet är tillgängliga. Många projekt handlar också om fiske i någon form, både som rekreationsmöjlighet och som näringsverksamhet.
Viktigt med öppna vägar till vattnet
Hallå där! Hur går det i projekt ”Ett, två, träsk”?
Skador från säl och skarv kartläggs

Sparris

Livsmedel och gröna näringar

Efterfrågan på honung är större än tillgången. Det vill ett projekt ändra på. I ett annat projekt har man utvärderat biokol som gödslingsmedel i sparrisodlingar. Resultatet visar högre skörd. Stora mängder linser importeras till Sverige varje år samtidigt som efterfrågan på Gotlandslins är stor. I ett projekt har man satsat på att utveckla linsodling – till nytta för alla intresserade.
Så kan gotländsk biodling stärkas och utvecklas
Demonstrationsprojekt visar högre skörd vid biokolanvändning
Framåt för linsodlingen på Gotland

Flicka på äng

Att bo och verka på Gotland

Ett stort problem för utvecklingen av landsbygden är tillgången på prisvärda boenden. Nu görs en förstudie om hur alternativa boendeformer kan tas fram. I Väte omvandlades tomma lokaler till ett populärt gym. Hur kan man stärka förutsättningarna för sociala företag att utvecklas? Och hur kan små, lokala företag skaffa finansiering för att förverkliga sina affärsidéer? I Ljugarn ledde en förstudie om samverkan till att ett nytt utvecklingsbolag bildades!
Lägenhetsbyggande ska ge unga möjlighet att bo på landet
Tomma lokaler blev populärt gym i Väte
Hallå där! Hur går det i projektet ”Av egen kraft”?
Gotlands lokalfinansiering – ett enkelt sätt att investera i lokala företag
Projekt ledde till nytt utvecklingsbolag i Ljugarn

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader