Driva projekt

DET FINNS INTE LÄNGRE NÅGRA MEDEL TILL PROJEKTSTÖD KVAR ATT SÖKA UNDER DEN HÄR PROGRAMPERIODEN. TILL DESS NÄSTA PERIOD TAR VID ÄR NI VÄLKOMNA ATT SÖKA NÅGOT AV VÅRA MINIPROJEKT!

Har ni en idé som bidrar till lokal utveckling och som kan vara till nytta för flera? Då kan ni söka projektstöd hos Leader Gute!

Lokalt ledd utveckling genom Leader är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) samt offentlig och ideell medfinansiering. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd för att främja lokal utveckling.

Har ni en projektidé?
Har ni en idé som ni tror kan få stöd från oss? Gå till Ansöka för att se vilka villkor som gäller. Här kan ni också testa er projektidé genom att fylla i en checklista och skicka till oss.

Miniprojekt – ett enkelt och snabbt sätt att söka stöd
Miniprojekt är ett mindre stöd som är enklare att söka och där du får beslut snabbare. Miniprojekt kan sökas inom sju olika områden.

Läs mer om miniprojekt

Inspiration till projekt
Runt om i Sverige finns många projekt som har fått EU-stöd för att utveckla landsbygden, sina företag och organisationer. Landsbygdsnätverket har sammanställt inspirerande artiklar om olika projekt som genomförts med finansiering från någon av de fyra ESI-fonderna.

Gå till Landsbygdsnätverkets artiklar