Leader Gute lanserar ”Vi landsbyggare på Gotland”

 

En av de första filmerna i satsningen ”Vi landsbyggare på Gotland” handlar om den fristående förskolan Suderängen i Gothem, som drivs av tre sockenbor.

 

På Skördefestivalen den 3-4 september lanserar Leader Gute en ny satsning – ”Vi landsbyggare på Gotland”. Över 50 filmer, möten över hela ön och andra aktiviteter ska inspirera till fler lokalt ledda utvecklingsprojekt på öns landsbygder. Satsningen pågår fram till december 2024.

– Vi kommer i jordnära och enkla femminutersfilmer berätta om dem som vi kallar ”landsbyggare på Gotland”. Det är personer och grupper som har utvecklat idéer, övervunnit utmaningar och genomfört hållbara och långsiktiga utvecklingsprojekt i sina egna bygder, berättar Gunilla Lexell, vice ordförande för Leader Gute och projektledare för ”Vi landsbyggare på Gotland”.

Mötesserie och andra aktiviteter

Förutom filmerna och artiklar kommer satsningen att innehålla olika typer av aktiviteter.

– En mötesserie över ön ska bidra till kunskaps- och erfarenhetsspridning om hur man startar och driver utvecklingsprojekt i sina landsbygder. Vi kommer att utveckla formerna för dessa möten i nära samarbete med andra aktörer och utifrån önskemål från dem som bor och verkar i våra socknar, förklarar Gunilla Lexell.

Med den nya satsningen vill Leader Gute uppmärksamma både kända och okända ”landsbyggare” runt om på Gotland – och de angelägna insatser av olika slag som de gjort och gör. Men framför allt är målsättningen att stimulera fler att satsa på nya utvecklingsprojekt över hela ön – inte minst ungdomar.

Filmpremiär på Skördefestivalen

På Skördefestivalen lanseras den nya satsningen och de två första filmerna premiärvisas.

Den ena filmen handlar om den fristående förskolan Suderängen som drivs av tre sockenbor i Gothem. Den andra om Ullkontoret i Endre som nu fortsätter sitt utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer inom GUTI, Gotlands Ull- och Textilindustri.

Filmerna och andra inslag finns från och med lördag den 3 september på 2014-2022.leadergute.se. Innehållet är då också tillgängligt på den nationella hemsidan www.landsbyggare.se. Här berättar flera andra leader-föreningar från hela Sverige om sina ”landsbyggare”.

Långsiktig satsning

”Vi landsbyggare på Gotland” är en långsiktig satsning. Den kommer att pågå fram till december 2024. Leader Gute planerar minst 50 filmer om gotländska landsbyggare och ett stort antal möten. Målet är att filmerna och mötena ska täcka in så många av Gotlands socknar som möjligt.

Leader Gutes främsta uppgift är att fördela EU-stöd till lokalt ledda projekt på Gotland. ”Vi landsbyggare på Gotland” drivs dock av föreningen i egen regi. Just nu kan man enbart ansöka om stöd till vissa så kallade miniprojekt, då innevarande verksamhetsperiod avslutas vid årsskiftet. I början av 2023 inleds en ny period och då öppnas nya möjligheter att ansöka om projektstöd i bred mening inom flera olika områden.

I en av de första landsbyggare-filmerna berättas hur Jenny Andersson (bilden) och Hans Bulthuis utvecklat Ullkontoret i Endre – och nu går i spetsen för GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri).

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *